ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • What is the role of dumbbells

    ਡੰਬਲਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ

    1. ਜਿਨਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੰਬਬਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਬਬਲ ਸਕਵੈਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਡੰਬਬਲ ਸਕਵਾਇਟਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦੇ ਛੁਪਾਓ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ. 2. ਡਬਲਯੂ ...
    ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ